Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
OM OSS
presentation
 
REKRYTERING
rekryteringsprocess
 
ELIT SELECT
search/headhunting
 
BOARDMEMBER
styrelserekrytering
 
LEDIGA JOBB
platsannonser
 
KONTAKT
kontaktuppgifter
 
 
 
REKRYTERA SJÄLV?
RESEARCH/RESURS
REKRYTERA SÄLJARE
CHEFSREKRYTERING
 
TESTVERKTYG:
PERSONPROFIL
KOMPETENSPROFIL
 
 
Rekryteringsprocessen
Satt-Elit - rekryteringsprocessen  

Förberedelsefas
”Det viktigaste inom samtliga förkommande arbeten är underarbetet”. Är detta slarvigt utfört blir det slutgiltiga
resultatet likaså!

Tillsammans med kunden utarbetar vi en kravprofil med utgångspunkt från befattningsbeskrivning samt önskemål
om utbildning, erfarenhet, meriter samt personliga egen-
skaper. Vi går även igenom en jobbprofil och företagsprofil
där vi lär oss er företagskultur, marknads- och konkurrens-villkor. Vi upprättar tillsammans en tänkt tidsplan där vi blir
”ert företags Satt-Elit” i denna rekrytering.

     
Sökprocessen   Presentationen

Tjänstenivå, bransch och geografisk
placering är avgörande faktorer för vilka
sökinstrument vi använder oss av.
Satt-Elit har egen CV-bas, nätverk och
tillgång till de absolut största och mest
aktuella CV-baserna.

Vid behov annonserar vi till bästa pris
inom Internet samt annan lämplig utvald
media.
Satt-Elit föreslår medieval och
ansvarar för ett totalt kostnadseffektivt
annonspaket när så är överenskommet.

Search/ Headhunting innebär en kart-
läggning av marknaden och en
konfidentiell kontakt med de absolut mest
lämpade kandidater för respektive tjänst.
Vi ger en objektiv information om er
organisation och tjänst för att attrahera
de absolut bästa möjliga medarbetare.


Urvalsprocessen
Att läsa ansökningshandlingar och CV är
en del av vårt arbete. Att träffa människor
i ”det personliga mötet” är en ännu
viktigare del av vårt arbete
Satt-Elit´s
konsulter intervjuar samtliga kandidater
som motsvarar upprättad kravprofil.

Vårt stora intresse och långa erfarenhet
av rekryteringsarbete gör dessa möten till
en av de intressantaste och viktigaste
delarna i rekryteringsprocessen. Vi säker-
ställer även kandidatens engagemang och
intresse för den utlysta tjänsten.

Personlighetstest
Satt-Elit´s samtliga konsulter är
certifierade användare av Master
Management personlighetstest. Samtliga
intervjuade kandidater genomgår ett
personlighetstest. Vid vissa rekryteringar
gör vi även kognitiva tester som belyser en
persons kompetens, kunskaper och färdig-
heter. Vi har även möjlighet genom
psykolog genoföra risk- och potential-
bedömningar.

 

Satt-Elit presenterar normalt 2-5 kandidater som bedömts
lämpliga för tjänsten och som motsvarar upprättad kravprofil.
Presentationen sker både muntligt och dokumenterat i
samlingspärm samt samlat i USB-minne.


Referenstagning
Satt-Elit säkerställer rekryteringen genom referenstagning,
eventuella ekonomiska föreläggande hos Kronofogde-
myndigheten samt utdrag ur brottsregieter.


Introduktion av den nyanställde
Satt-Elit föreslår tillsammans med uppdragsgivaren en
lämplig introduktion för den nyanställde om företaget så
önskar.


Uppföljning
Satt-Elit följer den nyanställde det första året genom
kontinuerlig uppföljning hos uppdragsgivaren.

Vår målsättning är att verka för ett långsiktigt samarbeten
med våra uppdragsgivare. Våra nöjda återkommande kunder
talar för ett framgångsrikt koncept. Vi arbetar ständigt för att
utvecklas och för att bli en ännu bättre partner i samarbete
med dig.


Garanti
Beroende på uppdrag och tjänstenivå lämnar vi minst sex
månaders garanti på utfört arbete. Gällande garanti lämnas
alltid skriftligt i offert.

 
Till toppen
 
 
 
 
Satt-Elit Rekrytering AB/Rubino Rekrytering AB | Box 3174, 103 63 Stockholm| Mobil: 0733-74 82 86 | info@satt-elit.se
Producerad av Yonova Web & Design, Helsingborg