Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
OM OSS
presentation
 
REKRYTERING
rekryteringsprocess
 
ELIT SELECT
search/headhunting
 
BOARDMEMBER
styrelserekrytering
 
LEDIGA JOBB
platsannonser
 
KONTAKT
kontaktuppgifter
 
 
 
REKRYTERA SJÄLV?
RESEARCH/RESURS
REKRYTERA SÄLJARE
CHEFSREKRYTERING
 
TESTVERKTYG:
PERSONPROFIL
KOMPETENSPROFIL
 
 
Testverktyg - personprofil
Satt-Elit - testverktyg personprofil

 

Satt-Elit använder sig av Master Managements arbets-psykologiska analysverktyg. Samtliga konsulter inom
Satt-Elit är certifierade användare utifrån Master
Managements höga etiska krav samt de lagar och
regler som gäller i Sverige för personkänslig information.
(Certifieringen av MPA användare är en av de mest
omfattande bland alla testleverantörer)

Verktyget är ett strukturerat personlighetstest där kandidaten skattar sig själv utifrån ett antal påståenden. Detta ställs mot en representativ svensk norm. Normen inkluderar bland annat kön, ålder,  organisationsnivå, utbildningsnivå, bransch etc.
Resultatet återkopplas sedan alltid muntligen till kandidaten
och är en viktig  del av rekryterings-/ intervjuprocessen.

 
Master Managements Personprofil bygger på 9 grundläggande egenskaper fördelat inom 3 huvud-
områden:
Drivfaktorer, Sociala faktorer och Arbetsstil.
     

Drivfaktorer

   

Prestationsorientering - behovet av
att mer eller mindre snabbt se resultat av
sitt arbete.
Självhävdelse - Viljan att hävda sig
och vara den som står i centrum
Energianvändning - Visar på vilket
sätt man använder sin energi i arbetet.

 

Utöver de 9 grundläggande egenskaperna finns även 28 kompletterande egenskaper. De kompletterande egen-
skaperna erbjuder möjlighet för en djupare analys av jobb-
och personprofilen.

Hur exakt är Master Managements Personprofil?

Denna profil är granskat av bland annat STP- Stiftelsen för tillämpad psykologi (2001) och BPS- British Psychological Society (2007) där man styrker verktygets validitet och reliabilitet.
Master Managements Personprofil följer där med de
riktlinjer och etiska regler för testanvändning i enlighet med:

  • British Psychological Society (BPS
  • International Test Commission (ITC)

Sociala Faktorer
Känslokontroll - Graden av kontroll
och hantering av känslor i förhållande till
olika situationer
Social Kontakt - Visar vilket behov en
person har av att ha kontakt med andra
människor
Tilltro - Graden av tilltro som en person
möter andra människor med
 
Arbetsstil

Detaljorientering - Graden av intresse
att fördjupa sig i detaljer
Säkerhet - Behovet av att känna sig
trygg och säker innan beslut fattas
Abstrakt Orientering - Viljan att utföra
något praktiskt eller att tänka ut något nytt

 
Till toppen
 
 
 
 
Satt-Elit Rekrytering AB/Rubino Rekrytering AB | Box 3174, 103 63 Stockholm| Mobil: 0733-74 82 86 | info@satt-elit.se
Producerad av Yonova Web & Design, Helsingborg