Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
OM OSS
presentation
 
REKRYTERING
rekryteringsprocess
 
ELIT SELECT
search/headhunting
 
BOARDMEMBER
styrelserekrytering
 
LEDIGA JOBB
platsannonser
 
KONTAKT
kontaktuppgifter
 
 
 
OM OSS
ETISKA REGLER
KONTAKT
 
ELIT Select
 
Elit Select
Satt-Elit - etiska regler

 

Konkurrensen om kvalificerade medarbetare på alla nivåer
inom arbetsmarknaden är mycket stor. Därför krävs mer
professionella och effektiva rekryteringsprocesser.

Vår ambition är att kunna finna och attrahera ”de bästa”,
eller ”specialisterna” som har den kompetens som behövs,
för företagens överlevnad eller skapa viktig tillväxt.

Vårt motto är att överträffa våra uppdragsgivares förväntningar på alla nivåer.

 

Elit-Select är ett rekryteringskoncept som
innebär direkt uppsökande av oss utvalda
kandidater med rätt kompetens och
personlig profil i förhållande till verksam-
hetens behov. Att Elit-Select´s egna
konsulter har lång erfarenhet av rekry-
tering, ledarskap samt förståelse för chefs-
och specialistrekrytering innebär för våra
uppdragsgivare en stor trygghet genom
hela rekryteringsprocessen.

Elit-Select är en professionell, seriös och
tidseffektiv partner som med högsta
integritet, energi, engagemang och kvalitet
ser till att lösa er vakans. Vi har genom
åren byggt upp ett mycket stort och
fungerande eget nätverk, kontaktnätverk
samt egna CV-baser av kandidater med
chefs- och specialisterfarenheter.

Elit-Select har en specifik metod samt en
systematisk process för att finna de mest
lämpade kandidaterna. Utifrån upprättad
person-/arbetsprofil utvecklar vi ett aktivt,
systematiskt och målinriktat identifikations-
arbete. Dessa kandidater nås troligtvis ej
via annonsering i press eller de större
Internet-baserade jobbsajterna.

 

Tillvägagångssättet för att attrahera dessa kandidater måste
därför ske via andra metoder. Det mest effektiva tillväga-
gångssättet, för att nå och attrahera dessa utvalda kandidater,
är därmed direkt uppsökande verksamhet. Nämnda kandidater
har troligtvis idag en framstående anställning med intressanta
stimulerande arbetsuppgifter och har troligtvis ej för när- varande funderingar om att ”byta arbetsgivare”. De kanske
finns på ett fåtal företag eller som specialist endast i ett
begränsat antal. Vi kartlägger systematiskt var relevanta kandidater arbetar idag samt deras intresse för vidare karriärutveckling.

Vi presenterar genom högsta integritet på ett objektivt vis en
ny framtida utmaning hos en ny arbetsgivare. Vi tar reda på
kandidatens personliga intresse, utveckling och motivation för
den nya utmaningen som en ny tjänst innebär. Vi säkerställer
kandidatens kompetens och personliga egenskaper genom ett
flertal intervjuer, möten, tester samt noggranna seriösa och
långtgående referenser. Kandidaten behandlas genom hela
rekryteringsprocessen med högsta integritet.

Elit-Select säkerställer en effektiv och framgångsrik
rekrytering genom effektiva rekryteringskonsulter, lång
erfarenhet, rutin, respekt, integritet, seriositet, professionalitet
och en stor förståelse för mänskligt beteende.

För ytterligare kontakt, klicka här!

 
 
 
 
Satt-Elit Rekrytering AB/Rubino Rekrytering AB | Box 3174, 103 63 Stockholm| Mobil: 0733-74 82 86 | info@satt-elit.se
Producerad av Yonova Web & Design, Helsingborg